Hem construït més de 200 cases
i totes tenen una cosa en comú:
són diferents.

Permeti’ns que li ho expliquem i que li mostrem alguns exemples.

Vol descobrir un primer disseny de la casa que imagina?